اطلاع رسانی از شرایط ثبت نام و فروش محصولات شرکت سیبا موتور

086-42401592

086-42401593

086-42401598

فروش اقساطی وانت کارا 2000 دو کابین

44444444442424

فروش وانت کارا 2000 دو کابین

وانت کارا 2000 دو کابین پر فروش ترین محصول بهمن موتور است که در بازار خودرو از آن مورد استقبال چشمگیری

قرار گرفته است و دارای استاندارد EURO4می باشد .

فروش اقساطی وانت کارا 2000 دو کابین با استفاده از تسهیلات اعتباری شرکت بهمن لیزینگ .

پیش پرداخت :  58/000/000 تومان 

24 ماهه : 2/243/000 تومان 

36 ماهه : 1/727/000 تومان

48 ماهه : 1/480/000 تومان 

 

منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 03 بهمن 1397 05:29

فروش وانت کارا 2000 تک کابین

فروش اقساطی وانت کارا 2000 تک کابین

وانت کارا 2000

فروش وانت کارا 2000 تک کابین

وانت کارا 2000 تک کابین پرفروش ترین محصول بهمن موتور است که در بازار خودرو از آن مورد استقبال 

چشم گیری قرار گرفته است ودارای استاندارد EURO4 می باشد .

فروش اقساطی وانت کارا 2000 تک کابین با استفاده از تسهیلات اعتباری شرکت بهمن لیزینگ

پیش پرداخت : 36/000/000 تومان

24 ماهه : 2/900/000 تومان

36 ماهه :2/200/000 تومان

48 ماهه : 1/897/000 تومان

منتشرشده در اخبار
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت